Semafory odcinka próbnego I

Semafor odstepowy z Hp 0, Hp 1 und Hp 2
Semafor odstepowy ze wskaźnikami Hp 0, 1 i 2 w Boguszowie Gorcach Wschódnym (Fellhammer)
Semafor wjazdowy ze sygałem ostrzegawczym
Semafor wjazdowy ze sygałem ostrzegawczym na jednej tarczy w Sędzisławiu (Ruhbank)
Tarcza ostrzegawcza z dwoma wskaźnikami
Tarcza ostrzegawcza z trzema wskaźnikami
Tarcze ostrzegawcze z dwoma i trzema wskaźnikami

Data ostatniej modyfikacji: 7.6.2004
© Steffen Buhr