Nastawnia, domek z agregatem prądotwórczym i semafor wyjazdowy

Semafor wyjazdowy w Boguszowie

w Boguszowie Gorcach (Gottesberg)

Semafor wyjazdowy ze wskaźnikami Hp0 i Hp1

Semafor wyjazdowy

przed uruchomieniem w Boguszowie Gorcach, w kierunku Wałbrzycha


Data ostatniej modyfikacji: 31.7.2006
© Steffen Buhr