deutsche Flagge flagi polskiej

Rzesza Niemiecka 1908

Bild/Verweis Raster umschalten → 6 x 4

EndeEndeEnde
Do części 4 Danzig (Gdańsk)Bild: Übersichtsbild [Imagemap]Ende
Do części 10 Bromberg (Bydgoszcz)Do części 11 Allenstein (Olsztyn)Ende
Część 5 Königsberg (Królewiec) – Kliknij w mapę do wyboru!

Miejscowość zawiera zaczyna się na