deutsche Flagge flagi polskiej

Rzesza Niemiecka 1908

Bild/Verweis Raster umschalten → 6 x 4

Do części 4 Danzig (Gdańsk)Do części 5 Königsberg (Królewiec)Ende
Do części 10 Bromberg (Bydgoszcz)Bild: Übersichtsbild [Imagemap]Ende
Do części 16 Posen (Poznań)EndeEnde
Część 11 Allenstein (Olsztyn) – Kliknij w mapę do wyboru!

Miejscowość zawiera zaczyna się na